Pokud se vám líbí některý z mých výrobků a rádi by jste jej zakoupili, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím emailu info@karlenka.cz.
Naleznete mě také na facebooku www.facebook.com/karlenkaoriginal.

pondělí 10. února 2014

Pravidla soutěže " Sdílej a vyhraj"

 

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je KARLENKA, Lenka Karbanová, IČ.: 02088142, 506 01  Jičín.
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Sdílením prostřednictvím facebookových  stránek https://www.facebook.com/karlenkaoriginal se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Ve stanovený termín bude min. jednou sdílet webovou prezentaci (k tomu určenou) označenou sloganem "Sdílej a vyhraj".
 
Soutěž začíná dne 14. 2. 2014 a končí dne 21. 2. 2014.
 
 Organizátor nezařadí do soutěže účastníky sdílející prezentaci po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho týdne po skončení soutěže. Cenu této soutěže vyhraje jeden vylosovaný výherce, který bude uveřejněn jak na výše uvedených facebookových stránkách, tak na stránkách tohoto blogu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Ochrana osobních údajů

Sdílením webové prezentace potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů danými zákonem. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Organizátor soutěže se zavazuje, že získané osobní údaje neposkytne ke zpracování  třetí osobně.
 
 
 
 
Hezký den.
 
 
 
 
 
 

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat